24/09/2015 - DNA-Project In Het Oud Hertogdom Brabant


 Eddy Keuninckx    24 sep : 17:00
 Niets    Informatief

24/09/2015 - DNA-Project In Het Oud Hertogdom Brabant

Dna Brabant Website 2
Binnen de genealogie is de toepassing van DNA-onderzoek, op basis waarvan familieverbanden en verwantschappen opgespoord kunnen worden, een relatief nieuw fenomeen. Aan het onderzoeksproject namen bijna 1000 personen deel.

Na de bepaling van de haplo- en sub-haplogroepen werden de deelnemers onderling vergeleken. Daarbij werden tot nog toe niet minder dan 330 onderlinge verwantschappen vastgesteld (36,54 % van het totaal aantal deelnemers) met een genetische afstand van 0 tot 6 (het aantal verschillen tussen twee personen op de 37 onderzochte merkers).

In gewone mensentaal: twee personen met een gemeenschappelijke voorvader die zich situeert tussen nu en ca. 1.050 jaar geleden. 43 deelnemers hebben een zekere verwantschap tussen ca. 1450 en nu. Genealogisch DNA-onderzoek is een nog jonge discipline, die de komende jaren wellicht nog sterk zal groeien. Hierbij spelen heemkundige kringen zeker een rol.

Begijnhof Diest - Aula Cordeys
24-09-2015 om 19:00 uur
M. Van den Cloot
Leden Limes Tamera is € 5
Anderen is € 7

Info Begijnhof


.Dit nieuwsbericht is van Limes Tamera
http://heemkunde-diest.be/news.php?extend.6